Zasady korzystania z serwisu / Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.

Serwis, pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym prezentowanych na stronach serwisu internetowego danych, nie gwarantuje ich poprawności, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych danych i powstałe z tego powodu skutki.

Prezentowane na stronach serwisu internetowego opinie, analizy i komentarze mogą być interpretowane wyłącznie jako wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów ich autrów. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na tej podstawie decyzje i ich skutki.

Serwis internetowy w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu internetowego nie wymaga przedstawiania przez użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Wyjątek mogą stanowić usługi dodatkowe, z których korzystanie jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i usunięcia zebranych danych dotyczących jego osoby. Serwis zbiera dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę usług internetowych, wykorzystywaną przeglądarkę oraz czas spędzony na stronie. W serwisie wykorzystywane są pliki cookie do przechowywania danych o użytkownikach. W serwisie wyświetlane są reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów. Niektórzy z reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki cookie czy sygnalizatory www, co w momencie wyświetlenia reklamy spowoduje przesłanie reklamodawcy informacji o użytkowniku. Użytkownik ma możliwość zdezaktywowania lub wyłączenia plików cookie w przeglądarce internetowej korzystając z serwisu. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Serwis internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników.

Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z zasadami korzystania z serwisu internetowego.

Osoba korzystająca z serwisu internetowego oświadcza, że zapoznała się z zasadami korzystania z serwisu internetowego i akceptuje jego zapisy.